ZMYSLUPLNÉ VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU NAŠICH KLIENTOV 

 

Sociálna rehabilitácia predstavuje časovo ohraničené, plánované a koordinované procesy s jasnými cieľmi a prostriedkami, kde rôzny účastníci spolupracujú na poskytovaní konkrétnej podpory prijímateľovi sociálnych služieb tak, aby klient získal a dosiahol čo najvyššie funkčné schopnosti, zručnosti, samostatnosť a účasť v bežnom živote.

Našim hlavným cieľom a víziou je zabezpečiť pre našich milých prijímateľov sociálnej služby dostatočnú kvalitu života, aby mohli žiť v našom zariadení plnohodnotný život v rámci svojich možností.  Našim úsilím je byť orientovaným na podporu našich klientov v tom, aby získali dostatočné zručnosti, aby mohli lepšie fungovať a to čo najsamostatnejšie. 

 

AKTIVIZÁCIE PRE MOZOG 

Nielen naše telo, aj náš mozog potrebuje aktívny pohyb. O ten sa prostredníctvom rôznych kognitívnych tréningov a kognitívnych rehabilitácií staráme aj v našom zariadení. S našimi klientmi  precvičujeme pozornosť, pamäť, slovnú zásobu, lúštime hlavolamy pomocou ktorých sa snažíme zachovať  mozog v dobrej kondícii. Niekedy nám to ide ľahko, inokedy zase musíme ťažko pracovať, vždy ale s dobrou náladou a chuťou popasovať sa s prekážkami. Pravidelne organizujeme tzv. tréningy pamäte, kognitívnu rehabilitáciu a psychostimuláciu - ako terapeutický prístup, ktorý zahŕňa intervencie určené k aktivizácii pacientov na základe ich individuálnych požiadaviek a potrieb tak, aby sa kompenzoval ich kognitívny deficit. U pacientov s demenciou je zameraná na udržiavanie existujúcej úrovne kognitívnych funkcií a posilňovanie tých, ktoré zostali zachované. Zároveň má význam v podpore sebestačnosti, posilnení sebavedomia, sebaúcty, komunikácie, sociálnych kontaktov.

 

AKTIVIZÁCIE PRE DUŠU 

Naši prijímatelia sú rozmanití, každý oplýva vlastnými špecifikami a jedinečnosťou svojho bytia. Aby sme sa všetci lepšie spoznali a rozumeli si navzájom, trávime spoločne čas a rozprávame sa o rôznych témach a veciach, ktoré nás zaujímajú, ale aj ťažia. Pravidelne organizujeme preto pre nich komunitné stretnutia vždy s aktuálnymi témami s menších skupinkách a taktiež aj schôdze obyvateľov s účasťou väčšieho počtu klientov. V živote každého z nás sú totiž nielen pekné, ale aj ťažké chvíle. Vyrovnať sa s nimi nie je vždy ľahké, a práve vtedy je najlepšie sa o svoje problémy a ťažkosti s niekým podeliť a pokúsiť sa nájsť spôsob ako sa so situáciou popasovať. Aj na tejto ceste sú naši prijímatelia sprevádzaní a podporovaní odborným vedením.  S najpočetnejšou účasťou sú u nás organizované aktivizácie s prvkami muzikoterapie. Na týchto aktivizáciách hrá hlavnú úlohu účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Rytmická výchova je dôležitá aj pri zostávajúcom vývine motoriky a v sociálnom vývine. Hudba pomáha uvoľniť sa. Naši klienti obľubujú aj spev, hru na jednoduchých hudobných a rytmických nástrojoch, pohybové cvičenia spojené s riekankami ako aj tzv. Karaoke show a tanečné zábavy. 

 

POHYBOVÉ AKTIVIZÁCIE NA ZLEPŠENIE KONDÍCIE

S cieľom nami organizovaných pohybových aktivizácií je prispieť k udržaniu resp. k zlepšeniu kondície našich prijímateľov.  Naši prijímatelia majú možnosť zúčastniť sa rannej rozcvičky sprevádzanou príjemnou hudbou. Mysleli sme samozrejme nielen na tých aktívnejších klientov ale aj na tých, ktorí majú špeciálne potreby pre svoj hendikep, napríklad sú pripútaný  k invalidnému vozíčku, s nimi sa cvičia špecificky, prvkami sedacej jógy taktiež v sprievode príjemnej relaxačnej hudby.  Výber pohybovej aktivity sa odvíja vždy od zdravotného stavu klienta. V našom zariadení sa používajú skupinové cvičenia ako napr.: psychomotorické hry (klienti sa spoznávajú navzájom a zároveň poznávajú svoje telo a prostredie okolo seba. Zlepšuje sa komunikácia s ostatnými klientmi, odstraňujú sa zábrany, stres a strach), spoločné tancovanie v rámci aktivizácií s prvkami muzikoterapie (nacvičujú sa jednoduché kroky na hudbu, rytmické cvičenia alebo kreatívne pohyby na hudbu, rozohrejú organizmus a udržujú pohyblivosť kĺbov).

 

AKTIVIZÁCIE PODPORUJÚCE TVORIVOSŤ

V našich tvorivých dielňach počas aktivizácií s prvkami arteterapie majú naši klienti možnosť vyskúšať rôzne techniky maľovania a kreslenia, trhať, lepiť,  strihať, vyrábať rôzne darčeky z rýchloschnúcej modelovej hmoty a z keramiky. Niektorí naši klienti obľubujú maľovanie číslami pomocou akrylových farieb, ktorého výsledkami sú krásne obrazy na plátne ozdobujúce steny v ich izieb. Počas aktivizácií s prvkami arteterapie majú klienti možnosť získať hmatové, estetické a emocionálne zážitky. Narastajúcu návštevnosť majú okrem toho aj rôzne druhy aktivizácií ručných prác počas ktorých si naši klienti majú možnosť osvojiť výrobu pletených košíkov z papiera, krásnych pohľadníc pomocou stroja Sizzix a mechanického prístroja BigShot, precvičovať ručné šitie a šitie so šijacím strojom a vyrábať rôzne darčekové predmety z látok, počas korálkovania sa zrodia krásne náramky a náhrdelníky, pomocou stužkovou techniky majú možnosť vyskúšať výrobu darčekových predmetov a dekorácií zo stužiek.  Je vidieť, že klienti si vo fantázii medze nekladú a svojim srdečným prístupom priestory tvorivej dielne zapĺňajú smiechom a radosťou z vlastnoručne vyrobených vecí. Výrobky sa použijú na obdarovávanie iných ľudí, na predaj počas vianočnej burzy alebo počas otvorených dverí. Výťažok z predaja sa využíva na nákup ďalších pomôcok pre tvorenie. Máme radosť z každého výrobku, ktorým môžeme obdarovať blízkych alebo ho využiť pri výzdobe našich interiérov a pri rôznych slávnostných príležitostiach. 

 

ODDYCHOVÉ AKTIVITY PODPORUJÚCE UVOĽNENIE A RELAXÁCIU

Relaxácia v solnej jaskyni s použitím relaxačnej hudby - poskytuje podpornú liečbu suchým soľným aerosolom, čo sú mikročastice minerálov a stopových prvkov rozptýlené vo vzduchu. Táto liečba sa nazýva haloterapia. Počas procedúry klienti sedia v pohodlných kreslách, počúvajú príjemnú relaxačnú hudbu, v prítomní fototerapeutického svetla inhalujú ovzdušie nasýtené minerálmi. V jaskyni je mikroklíma s obsahom základných stopových prvkov potrebných pre organizmus, porovnateľná so vzduchom pri mori počas búrky.  Je podpornou metódou pri liečbe všetkých ochorení sprevádzaných sťaženým dýchaním a zhoršením kvality pokožky. Má výrazné preventívne pôsobenie proti sezónnym ochoreniam, keďže podporuje činnosť imunitného systému návštevníka. Pobyt v soľnej jaskyni uľahčuje prekonávať nepríjemné prejavy alergických ochorení v peľovej sezóne.

 

Premietanie filmov  nielen knihou je človek živý a preto sme zaradili do nášho týždenného programu aj premietanie filmov na základe monitorizovaných prianí našich klientov. Snahou našich inštruktoriek sociálnej rehabilitácie je premietať také filmy našim klientom, ktoré im nielen pripomenú minulé časy ale aj filmy novšie, zo súčasnosti. Táto príjemná, oddychová aktivita ich veľmi baví, čo sa odráža najmä na bohatej účasti milovníkov filmu. 

 

Spevácky krúžok - možno sa to nezdá, ale aj v našom zariadení sa skrýva veľa talentov nielen na ručné práce a maľovanie ale nájdu sa aj ľudia s nadaním na spev, s citom pre hudbu. Preto v rámci aktivizácie s prvkami muzikoterapie sú zaradené aj stretnutia pre tých, ktorí obľubujú ľudové pesničky a taktiež aj hitov z minulosti.  Niekedy sa len obľúbené pesničky počúvajú a namiesto spievania si pritom účastníci na tejto aktivizácii veľmi radi zatancujú a porozprávajú o starých zlatých časoch. 

 

Vlastná knižnica - naša vlastná knižnica ponúka čitateľom široký výber rôznej literatúry. Klient má dispozíciu malú knižnicu. Prostredníctvom pracovníkov sociálneho úseku má možnosť vypožičať knihy, a tlač. 

 

Aktivizácia s prvkami gardenterapie - poznávame okolité prostredie, získavame zručnosti potrebné pre život, skrášľujeme prostredie okolo seba. Pri starostlivosti o kvety a zeleň v krásnej záhrade sledujeme prírodný cyklus, zvieratká, zlepšujeme orientáciu na otvorenom priestranstve. Získavajú zručností, základné pracovné návyky a potešenie z prírody, ktorými rozvíjajú jemnú motoriku a koordináciu.

 

Aktivizácia s prvkami animoterapie - liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha uviesť pacienta do lepšieho duševného stavu.

 

Aktivizácia s prvkami kulinoterapie - človek zapojený do tvorivých činností, ktoré rozvíjajú jeho motorické, komunikačné, sociálne schopnosti, zručnosti a jeho osobnosť, sú v prípade našich seniorov tou najpríjemnejšou formou "liečby", lebo tieto činnosti sú zamerané priamo na individualitu človeka počas aktivizácie s prvkami kulinoterapie. Príjemný pocit z toho, že človek aj napriek svojmu veku a hendikepu má možnosť niečo tvoriť, vyhotoviť a samotným výrobkom spraviť radosť druhým, posilňuje pocit užitočnosti, radosti a šťastia. Vykonávaním jednoduchých úkonov počas pečenia sa najčastejšie precvičuje jemná motorika rúk, napríklad miešaním a miesením cesta, vykrajovaním pagáčikov, natieraním pagáčikov, strúhanie syra a pod. Rozvíjajú sa nielen motorické ale aj komunikačné, sociálne schopnosti a jeho osobnosť našich klientov. 

 

Duchovná starostlivosť -  je zaisťovaná pravidelnými bohoslužbami v zariadení prípadne umožnením klientom navštíviť miestne bohoslužby v meste alebo v okolitej obci. 

 

Psychologická starostlivosť -  je zabezpečená externe psychologičkou, ktorá podľa potreby prijímateľa poskytuje starostlivosť priamo v zaradení.

 

Práca s PC  a využitie IKT - počas pandémie sme v našom zariadení začali klásť väčší dôraz na to,  aby sme pomohli  našim klientom udržiavať kontakt so svojimi rodinnými príslušníkmi a kamarátmi využitím informačno-komunikačných technológií. Čoraz viac seniorov vyjadruje túžbu naučiť sa surfovať na webe, osvojiť si používanie videokonverzácie so svojimi blízkymi a základy práce s PC. 

 

 

 

 

Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"