História Zariadenia sociálnych služieb - OAZIS

Naše občianske sídli v Komárne. Vzniklo medzi prvými neštátnymi inštitúciami na Slovensku. Poskytuje 3 druhy sociálnych služieb, v štyroch zariadeniach. Poskytujeme naše služby ako pobytové, celoročné a pre občanov z celého Slovenska.

Naše začiatky sa datujú k 1. novembru 1993, keď si Juliana Pálmayová (neskôr jedna z troch zakladateľov občianskeho združenia) založila živnosť (číslo živnostenského registra: 93/08528/000) na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti s celoročným pobytom pre ťažko chorých a imobilných klientov. V roku 1996 nám bol na Odbore sociálnych vecí Okresného úradu v Komárne vydaný výpis z Registra právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby.

V roku 1997 Tibor Pálmay, Juliana Pálmayová a Mária Tuchyňová schválili stanovy občianskeho združenia, čím založili a vytýčili smerovanie tohto novovzniknutého občianskeho združenia. Na Ministerstve vnútra SR je občianske združenie OAZIS registrované od 18. marca 1997 pod číslom VVS/1-900/90-12379.

V roku 1997 sme získali povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, a tým sme rozšírili ponuku našich služieb a zároveň sme vytvorili ďalšie pracovné miesta pre zdravotné sestry.

Postupnými rekonštrukčnými prácami sme zvýšili kapacitu nášho zariadenia v Komárne až na 95 klientov, čo podmienilo aj zvýšenie počtu personálu na 45 zamestnancov. V tejto budove prevádzkujeme zariadenie pre seniorov.

V roku 2000 sme vďaka rozsiahlej rekonštrukcii poschodovej budovy v časti Balvany (katastrálne územie obce Kameničná) dosiahli ďalšie možnosti pre poskytnutie pomoci odkázaným občanom. Pomocou Regionálneho operačného programu v rokoch 2011 až 2013 prebiehala rekonštrukcia, rozšírenie budovy a zriadenie práčovne v doteraz nevyužívanej časti zariadenia. V rámci projektu uskutočnilo aj celkové zatepľovanie budovy a výmena okien. V dobudovanej prístavbe sa vytvorili spoločenské a terapeutické miestnosti a obnovili sme aj vnútorné vybavenie zariadenia. Kapacita sa zvýšila na 125 klientov, a prevádzkujeme tu domov sociálnych služieb. Veľkou výhodou tejto lokality je krásne okolie, zahŕňajúce les s rozlohou 1,8 ha.

V roku 2014 sme rozšírili naše služby v Balvanoch o zariadenie podporovaného bývania. Budova je jednoposchodový rodinný dom s pivnicou. K zariadeniu patrí aj dvor, záhrada a prístrešok na sedenie. Sociálnu službu tu poskytuje pre 12 klientov.

V roku 2018 sme otvorili zariadenie podporovaného bývania aj v Komárne, ide o trojpodlažný rodinný dom, k čomu patrí dvor, záhrada a suterén. Poskytujeme tu sociálnu službu tiež pre 12 klientov.

V súčasnosti celkovo o 244 klientov sa stará 130 členný odborný tým a snažíme poskytovať čo najkvalitnejšie služby pre našich klientov.

Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"