P O S L A N I E

OAZIS-ZSS pokladá za svoje poslanie poskytovanie kvalitných sociálnych služieb vo svojich štyroch zariadeniach so zreteľom na etický a odborný prístup s rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie tak, aby sme tým zároveň napĺňali štandardy kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Ďalej pokladáme za našu úlohu tlmiť smútok a oslavovať radosť s našimi prijímateľmi, zatiaľ čo „len robíme svoju prácu“ so zreteľom na to,

ABY SA U NÁS KAŽDÝ ČLOVEK CÍTIL ČLOVEKOM,

a pociťoval etický a odborný prístup kvalifikovaných zamestnancov v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd, zamerané na individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby v zariadení, poskytovaním služieb založených na úcte a empatii. 

V Í Z I A

Víziou „OAZIS-ZSS“ je spoločným úsilím všetkých zainteresovaných dosiahnuť a trvale udržať plné uspokojenie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov. Dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zúčastnených strán, zabezpečiť spokojnosť zamestnancov, dosahovať vyrovnané hospodárenie.

O odbornosť a empatické reagovanie na požiadavky prijímateľa

A – autonómia a sebestačnosť prijímateľa sociálnej služby so zabezpečením takého prostredia, ktoré poskytuje odborne správne a bezpečné služby

Zzmysluplné využívanie voľného času klientov - poskytované slobodným výberom z pestrej škály poskytovaných aktivizácií

I individuálny a partnerský prístupu k prijímateľom

S  spokojnosť (klientov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov)

Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"