PODMIENKY PRIJATIA DO NÁŠHO ZARIADENIA PODPOROVANÉHO BÝVANIA


Občan, ktorý potrebuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb:


1. požiada príslušný samosprávny kraj (VÚC), podľa trvalého bydliska – o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb

tlačivo nájdete na webových stránkach VÚC


2. po obdŕžaní „Rozhodnutia“ treba požiadať samosprávny kraj o vyznačenie právoplatnosti


3. podá „Žiadosť o prijatie do nášho zariadenia

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutie


Nájdete tam aj dokumenty „Zoznam dokladov“ a „Zoznam osobného vybavenia“ , ktoré budete potrebovať pri nástupe.


4. požiada samosprávny kraj o „zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutie


5. potvrdenia o bezinfekčnosti

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutie


6. Vyhlásenie o majetku – Váš podpis musí byť overený u notára

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutie

Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"