PODMIENKY PRIJATIA DO NÁŠHO DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


Občan, ktorý potrebuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb:


1. požiada príslušný samosprávny kraj (VÚC), podľa trvalého bydliska – o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb

tlačivo nájdete na webových stránkach VÚC


2. po obdŕžaní „Rozhodnutia“ treba požiadať samosprávny kraj o vyznačenie právoplatnosti


3. podá „Žiadosť o prijatie do nášho zariadenia

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutie


Nájdete tam aj dokumenty „Zoznam dokladov“ a „Zoznam osobného vybavenia“ , ktoré budete potrebovať pri nástupe.


4. požiada samosprávny kraj o „zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutie


5. potvrdenia o bezinfekčnosti

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutie


6. Vyhlásenie o majetku – Váš podpis musí byť overený u notára

tlačivo môžete stiahnuť z našej webstránky – dokumenty na stiahnutieAk máme voľné miesto a samosprávny kraj nás požiada o prijatie Vašej osoby, tak kontaktuje Vás sociálna pracovníčka ohľadne dátumu prijatia.


Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"